Arkusze

Zaawansowane, szybkie arkusze kalkulacyjne online

  • Arkusze kalkulacyjne można tworzyć i edytować bezpośrednio w przeglądarce bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Szerokie możliwości – od prostych list zadań po analizy danych z wykresami, filtrami i tabelami przestawnymi.
Rozpocznij Kontakt z nami

Proste analizowanie złożonych danych

Wykonuj obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych, korzystając z rozbudowanych funkcji i formuł. Możesz też dodawać złożone wykresy, generować raporty tabel przestawnych, dodawać filtry i korzystać z innych funkcji.

Zgodność z wszystkimi popularnymi typami plików

Importuj i konwertuj arkusze kalkulacyjne, w tym pliki Microsoft Excel®, błyskawicznie umożliwiając ich edycję. Pliki można eksportować do formatów .xlsx, .csv, .html, .ods, .pdf oraz .txt.

Praca z dowolnego urządzenia bez przeszkód

Twórz, edytuj i udostępniaj arkusze kalkulacyjne z telefonu lub tabletu, pracując w dowolnym miejscu. Pracy w Arkuszach nie musisz przerywać, gdy stracisz połączenie internetowe.

Komentowanie, czat i edytowanie w czasie rzeczywistym

Możesz dawać poszczególnym osobom lub grupom uprawnienia do edytowania, wyświetlania lub komentowania arkuszy kalkulacyjnych. Możliwa jest jednoczesna praca kilku osób – wprowadzane zmiany są widoczne w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby wielokrotnego wysyłania i odsyłania plików.

Łatwe w użyciu formularze zintegrowane z arkuszami kalkulacyjnymi

Twórz ankiety i umieszczaj je w witrynie lub rozsyłaj kwestionariusze wśród współpracowników. Dane z wypełnianych formularzy trafiają bezpośrednio do Arkuszy Google, gdzie można je przeglądać i analizować.

Dodatki jeszcze bardziej zwiększają funkcjonalność Arkuszy

Programiści z innych firm tworzą i udostępniają narzędzia, które umożliwiają dodatkowe formatowanie, pozwalają korzystać z reguł przepływu pracy i dodają inne funkcje. Możesz też tworzyć własne dodatki i używać ich w swojej domenie.

Możemy monitorować potencjalnych klientów i zarządzać nimi w Arkuszach Google, co pozwoliło nam zwiększyć liczbę konwersji o 30%

David Bullock

YETI Coolers

Najważniejsze pytania na temat Arkuszy

Jakie formuły są obsługiwane w Arkuszach Google?

Arkusze Google obsługują formuły w komórkach, które zwykle pojawiają się w większości komputerowych pakietów arkuszy kalkulacyjnych. Za pomocą tych formuł można tworzyć funkcje służące do wykonywania operacji na danych oraz obliczania ciągów znaków i wartości liczbowych.

Czy w Arkuszach Google można używać skrótów?

Tak. W Arkuszach Google dostępnych jest wiele skrótów klawiszowych, które są zawsze włączone. Najprawdopodobniej są one zbliżone do skrótów, których normalnie używasz.

Czy mogę zamienić inne arkusze kalkulacyjne na format Arkuszy Google?

Tak. Wiele różnych typów plików można zamienić na format Arkuszy Google. Oryginalny plik pozostanie niezmieniony.