Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Funkcje

  • Jak się zalogować do konsoli administracyjnej?

    Konsolę administracyjną znajdziesz na admin.google.com. Wyświetli się, gdy się zalogujesz, wpisując adres e-mail i hasło.

  • Co to są konta użytkownika?

    Konta użytkownika nadają użytkownikom nazwę i hasło służące do logowania się do G Suite, a także adres e-mail. Można też tworzyć konta używane jako listy mailingowe oraz przydzielać użytkownikom alternatywne adresy e-mail.

  • Czy mogę przydzielić komuś uprawnienia administracyjne?

    Tak. Użytkownikowi można przydzielić uprawnienia administracyjne, przypisując mu jedną z dostępnych ról administratora.

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.