Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Bezpieczeństwo

 • W jaki sposób Google dba o bezpieczeństwo moich informacji i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do moich danych?

  G Suite to usługa stworzona od podstaw z myślą o zmniejszeniu zagrożeń charakterystycznych dla systemów działających w chmurze. Standardy Google dotyczące wydajności i niezawodności stosowane są w firmach, szkołach i instytucjach państwowych na całym świecie.

  Rozwiązania technologiczne, rozmiar i elastyczność naszej infrastruktury zapewniają unikatowe korzyści w kwestii bezpieczeństwa. Rozbudowana sieć centrów danych Google używa specjalnie zaprojektowanych serwerów z opracowanym przez nas systemem operacyjnym, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności. Kontrolujemy całą infrastrukturę sprzętową, dlatego jesteśmy w stanie szybko reagować na pojawiające się zagrożenia.

  Zatrudniamy specjalistów chroniących dane naszych klientów. Do naszego zespołu należą czołowi eksperci w dziedzinie zabezpieczeń komputerowych. Zespół ten, tak samo jak wszyscy inni pracownicy Google, stale wprowadza innowacje i pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa przyszłych rozwiązań – nie tylko dla miliarda naszych użytkowników, ale i wszystkich firm.

  Google ma wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony danych użytkowników. Chronimy je przed ingerencją z zewnątrz i zagrożeniami wewnętrznymi. Dodatkowo mocno ograniczamy wewnętrzny dostęp do danych użytkowników i ściśle go monitorujemy. Dostępem do tych danych dysponuje wąskie grono naszych pracowników, którzy podlegają rygorystycznym procedurom uwierzytelniania. Ich działania są szczegółowo rejestrowane w dziennikach i analizowane pod kątem przypadków nieuprawnionego dostępu.

  Niepowtarzalne połączenie technologii, elastyczności i kwalifikacji personelu daje klientom pewność, że ich dane w usługach Google są bezpieczne. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Raport na temat zabezpieczeń w G Suite.

 • Czy G Suite spełnia wymagania związane z obowiązującymi przepisami?

  Zaprojektowaliśmy G Suite zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, uwzględniając bardzo rygorystyczne standardy prywatności i bezpieczeństwa. Ułatwia to naszym klientom spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. Podejmujemy wyraźne zobowiązania umowne w zakresie prawa własności do danych, bezpieczeństwa, przejrzystości działania, odpowiedzialności i użycia danych.

  Zewnętrzne organizacje regularnie przeprowadzają w Google niezależne audyty. Niezależni audytorzy przyglądają się mechanizmom kontrolnym stosowanym w naszych centrach danych, infrastrukturze oraz działalności. Oto przykłady takich audytów i norm:

  SOC1™, (SSAE-16/ISAE-3402), SOC2™, SOC3™, ISO27001, ISO 27018:2014 and FedRAMP.

  Learn more about our certifications at Security and Trust.

  Wiele usług G Suite jest również zgodnych z wymogami amerykańskiej ustawy HIPAA (o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych).

  G Suite spełnia wymagania przepisów prawnych obowiązujących w instytucjach edukacyjnych.

 • Czy G Suite spełnia wymogi ustawy HIPAA?

  G Suite zapewnia klientom zgodność z amerykańską ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), która reguluje zasady zabezpieczania, używania i ujawniania chronionych informacji o stanie zdrowia. Klienci korzystający z G Suite, którzy podlegają ustawie HIPAA i chcą przetwarzać oraz przechowywać w tej usłudze chronione informacje o stanie zdrowia, muszą zawrzeć z Google umowę o współpracy biznesowej. Więcej informacji o zgodności G Suite z ustawą HIPAA.

 • Jak Google podchodzi do wniosków urzędowych ze strony organów administracji publicznej dotyczących przekazania danych?

  Odpowiadając na wnioski prawne związane z danymi użytkowników przechowywanymi w usługach Google, bierzemy pod uwagę ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych. Po otrzymaniu takiego wniosku weryfikujemy go pod kątem wymogów prawnych i zasad Google. Ogólnie rzecz biorąc, abyśmy ujawnili dane, wniosek musi zostać sporządzony w formie pisemnej na mocy odpowiednich przepisów prawa i podpisany przez upoważnionego urzędnika organu wnioskującego. Jeśli uznamy, że żądanie jest zbyt ogólne, postaramy się je zawęzić. Więcej informacji znajdziesz w Raporcie przejrzystości Google.

 • Czy Google szyfruje moje dane?

  Podstawowe dane klientów przesłane do usług G Suite lub w nich utworzone są przechowywane w stanie zaszyfrowanym. Opisaliśmy to w tym artykule w Centrum pomocy.

  Szyfrowanie odbywa się w momencie zapisu danych na dysku i nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. Używamy różnych kluczy szyfrowania, nawet jeśli dane należą do tego samego klienta. Dane są szyfrowane przy użyciu 128-bitowego (lub silniejszego) algorytmu AES (Advanced Encryption Standard).

  Podstawowe dane usługi G Suite są szyfrowane także podczas transmisji, np. przesyłania ich przez internet między urządzeniem klienta a serwerami Google lub między centrami danych Google. Połączenia między Google a urządzeniami klientów są szyfrowane za pomocą protokołu HTTPS i zasad utajnienia przekazywania (forward secrecy).

 • Czy muszę korzystać z narzędzi innych firm, by zapewnić bezpieczeństwo danych przechowywanych w infrastrukturze Google?

  Funkcje zabezpieczeń, których wymaga większość klientów, są dostępne bezpośrednio w G Suite. Wersje Business i Enterprise zapewniają dodatkowe zabezpieczenia, takie jak zaawansowane funkcje kontroli Dysku i zarządzanie kluczami bezpieczeństwa, dostępne dla rozwiązań o dowolnej skali. We wszystkich wersjach G Suite administratorzy mają dostęp do konsoli administracyjnej i pełną kontrolę nad aplikacjami oraz konfiguracją systemu z poziomu jednego panelu – niezależnie od wielkości organizacji.

  Administratorzy mogą od początku korzystać z zaawansowanych narzędzi, takich jak funkcje uwierzytelniania (weryfikacja dwuetapowa lub logowanie jednokrotne) oraz zasady zabezpieczeń poczty e-mail (wymuszanie użycia protokołu TLS bądź funkcje IRM i DLP), które można skonfigurować za pomocą kilku kliknięć.

  Dla klientów wymagających dodatkowych zabezpieczeń utworzyliśmy platformę handlową, która umożliwia kontakt z partnerami oferującymi produkty rozszerzające zakres naszej oferty.

 • Moja organizacja podlega unijnym wymogom związanym z ochroną danych. Czy mogę korzystać z G Suite?

  Tak. Z usług Google korzysta bardzo dużo klientów w Europie. Na podstawie określonych zobowiązań umownych Google umożliwia klientom spełnienie wymagań związanych z ochroną danych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz wytycznymi Zespołu roboczego, art. 29. W ramach korzystania z G Suite można podpisać zobowiązania dotyczące klauzul umów modelowych Unii Europejskiejzasad przetwarzania danych. Usługę G Suite oceniono również jako spełniającą wymagania obowiązujących w administracji brytyjskiej zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania informacji urzędowych (w tym poufnych).

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.