Centrum bezpieczeństwa

Przydatne statystyki dotyczące zabezpieczeń G Suite

  • Chroń swoją organizację, korzystając z analiz zabezpieczeń i sprawdzonych metod polecanych przez Google. Centrum zabezpieczeń jest dostępne w G Suite w wersji Enterprise.
Rozpocznij Kontakt z nami

Ujednolicony panel bezpieczeństwa

Sprawdzaj statystyki dotyczące udostępniania plików poza organizację, informacje o spamie i złośliwym oprogramowaniu, które dociera do jej użytkowników, oraz dane o skuteczności zabezpieczeń na jednym kompleksowym panelu.

Panele zabezpieczeń G Suite

Przeglądaj analizy zabezpieczeń i identyfikuj zagrożenia

Analizuj wiadomości e-mail, które nie spełniają standardów uwierzytelniania obowiązujących w organizacji. Aktywnie śledź statystyki, by wiedzieć, które pliki na Dysku uruchamiają reguły Zapobiegania utracie danych (DLP), i podjąć odpowiednie działania zapobiegające wydobyciu danych.

Informacje dotyczące uwierzytelniania na panelu

Zmniejsz poziom ryzyka, przestrzegając zaleceń dotyczących bezpieczeństwa

Uprzedzaj zagrożenia dzięki przewodnikowi wprowadzającemu, który zawiera zalecenia dotyczące ustawień zabezpieczeń oraz opisy konkretnych sprawdzonych metod ochrony treści, komunikacji, urządzeń mobilnych i kont użytkowników.

Etykietki dotyczące stanu zabezpieczeń

Zyskaj statystyki z centrum bezpieczeństwa

folder_shared

Dostępność plików

Zyskaj informacje o plikach, które zostały udostępnione poza domeną oraz spowodowały uruchomienie reguł DLP.

verified_user

Uwierzytelnianie

Dowiedz się, ile wiadomości nie spełnia standardów uwierzytelniania, takich jak DMARC, DKIM i SPF.

enhanced_encryption

Szyfrowanie

Zyskaj pewność, że wiadomości wysyłane z domeny są szyfrowane za pomocą protokołu TLS.

email

Dostarczanie poczty e-mail

Sprawdź, ile procent wiadomości przychodzących zostało zaakceptowanych oraz czy białe listy umożliwiły dostarczenie wiadomości podejrzanych.

book

Oznaczanie spamu i złośliwego oprogramowania

Analizuj wiadomości, które wyglądają podejrzanie, mogą być spamem, wyłudzać informacje bądź zawierać złośliwe oprogramowanie.

user_attributes

Perspektywa użytkownika

Weryfikuj białe listy, sprawdzając, czy użytkownicy oznaczyli dostarczone wiadomości jako spam lub phishing.

Zyskuj przydatne rekomendacje dotyczące zabezpieczeń

Gmail

Kontroluj bezpieczeństwo automatycznych przekierowań poczty elektronicznej, ustawień DMARC, dostępu POP/IMAP i białych list.

Dysk

Stosuj zasady związane z udostępnianiem plików, ich dostępnością w trybie offline oraz korzystaniem z dodatków do Dysku, a także określaj rygorystyczne wymogi dotyczące logowania.

Zarządzanie urządzeniami

Zyskaj kompleksową listę działań związanych z zasadami zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Zabezpieczenia

Sprawdzaj, jak użytkownicy i administratorzy korzystają z weryfikacji dwuetapowej.

Hangouts Meet

Sprawdzaj, czy ostrzeżenia o udostępnianiu poza domenę są stosowane w odniesieniu do wszystkich użytkowników.

Witryny i grupy

Kontroluj opcje udostępniania w grupie i weryfikuj poszczególne grupy publiczne.