Najczęstsze pytania

Podstawowe informacje o programie

Czy ten program jest dostępny we wszystkich krajach?

Program jest dostępny w tych krajach. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, mimo wszystko zachęcamy do korzystania z dostępnych publicznie materiałów i polecania G Suite klientom, dla których to rozwiązanie jest odpowiednie.

Jakie usługi mogę sprzedawać?

Jako oficjalny partner G Suite możesz sprzedawać usługi G Suite, G Suite Business / Dysk, Vault, Miejsce na Dysku i Google Message Encryption.

W jakich branżach mogę oferować tę usługę?

Partnerzy G Suite mogą sprzedawać usługi firmom zatrudniającym do 750 pracowników i instytucjom edukacyjnym. W przypadku firm z ponad 750 pracownikami lub instytucji rządowych trzeba skontaktować się z menedżerem kanału, ponieważ takie transakcje wymagają oddzielnego zatwierdzenia przez Google.

Czy rejestrujecie potencjalne szanse sprzedaży?

Tak. Autoryzowani partnerzy mogą rejestrować transakcje w Google. Jednak klienci zawsze mają swobodę wyboru partnera, z którym chcą współpracować.

Rola partnera G Suite

Dlaczego Google potrzebuje partnerów G Suite?

Partnerzy pełnią kluczową rolę w nawiązywaniu relacji z klientami. Dzięki temu możemy sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na usługi. Polegamy na naszych partnerach w kwestiach 1) utrzymywania relacji z lokalnymi klientami i zapewniania im fachowej wiedzy, 2) spersonalizowanego promowania naszej oferty oraz 3) świadczenia bogatego zestawu usług dodatkowych.

Jakie korzyści zapewnia kupowanie za pośrednictwem partnera?

Partnerzy oferują klientom usługi pomocne w pełnym wykorzystaniu możliwości G Suite, które ułatwiają instalację, migrację i personalizację tej usługi oraz usprawniają pracę jej użytkowników.

Czy Google nie przejmie moich klientów?

Cały nasz program powstał z myślą o zapewnieniu partnerom pełnej kontroli nad swoimi relacjami z klientem – od rozliczeń i komunikacji, przez ustalanie cen, po świadczenie wsparcia i spersonalizowanych usług. Koncentrujemy się na tym, by rozwijać usługę, która jest najlepsza w swojej klasie, jednocześnie umożliwiając naszym partnerom zapewnianie obsługi klienta na najwyższym poziomie.

Czy muszę zamienić wszystkie dotychczasowe aplikacje moich klientów na G Suite?

Nie. G Suite zawiera modułowy zestaw usług zaprojektowanych do używania niezależnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami i systemami. Specjalnie opracowaliśmy możliwość współdziałania z popularnymi systemami Microsoft® i innych firm.

Wdrażanie G Suite w firmie

Jak mogę zarobić, skoro G Suite kosztuje tak niewiele?

Zmiana profilu działalności na usługi w chmurze często powoduje zmniejszenie zysków z licencjonowania, ale jednocześnie zwiększa znaczenie usług partnerskich, takich jak doradztwo, migracja danych i zarządzanie zmianą. Mniejszy koszt licencji pozostawia więcej środków w budżecie klienta na takie usługi. Korzyścią dla partnerów jest z kolei niższy ogólny koszt świadczenia usług.

Czy muszę zainwestować z góry znaczne środki?

Inwestycje w G Suite można skalować wraz ze wzrostem zainteresowania i potrzeb klientów. Oczekujemy, że partnerzy poświęcą najpierw trochę czasu na szkolenia produktowe i sprzedażowe. Jeśli chcesz zautomatyzować składanie zamówień za pomocą interfejsu API dla partnerów G Suite, będą wymagane dodatkowe nakłady na programowanie.

Jak przeprowadzić początkowe szkolenie pracowników?

Podstawowe materiały szkoleniowe z zakresu sprzedaży, wdrażania i pomocy technicznej znajdziesz tutaj.

Na czym polegają rozliczenia z partnerami?

Jako partner przydzielasz klientom licencje bezpośrednio w konsoli partnera. Przedstawiasz również każdemu klientowi rachunek za świadczone usługi, ponieważ Google nie rozlicza się z Twoimi klientami. Oferujemy opcje rozliczeń z góry (płatności jednorazowe) i z dołu (opłaty miesięczne). Za każdą licencję dodaną do Twojej konsoli naliczymy pod koniec miesiąca opłatę ze zniżką zgodnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi rozliczeń. Płatności można realizować kartą kredytową lub przelewem bankowym.

Gdzie można pobrać warunki umowy?

Po zaakceptowaniu warunków i uzyskaniu autoryzacji możesz pobrać umowę w konsoli partnera. Umowę partnerską możesz również pobrać w każdej chwili po wstępnym zaakceptowaniu warunków, klikając link „Warunki” u dołu dowolnej strony w konsoli partnera.

Poziom obsługi i pomoc

Kto zapewnia pomoc klientom końcowym?

Nie jest to wymagane, jednak zalecamy partnerom dołączenie usług pomocy do swojej ogólnej oferty, aby zapewnić swoim klientom punkt pierwszego kontaktu w razie problemów. Można nawet dostosować link pomocy widoczny w administracyjnym panelu sterowania klienta, podając w nim swoje informacje kontaktowe.

Jakie wsparcie otrzymują partnerzy?

Jeśli po skorzystaniu z dostępnych zasobów online nadal istnieje taka potrzeba, partnerzy mogą skontaktować się z zespołem pomocy G Suite, aby otrzymać wsparcie drugiego poziomu. Partnerzy mogą też według własnego uznania przekazywać problemy techniczne do zespołu pomocy G Suite. Warto przy tym zauważyć, że Google nie świadczy pomocy bezpośrednio dla klientów końcowych. Oferując takie usługi, nasi partnerzy mogą zwiększyć zadowolenie swoich klientów.

Jak działają umowy dotyczące poziomu jakości usług Google?

Istnieje kilka głównych umów między Google, partnerem i klientem, które określają poziom jakości usług.

  • Google i partner: umowa między Google i partnerem określa wzajemne zobowiązania związane ze sprzedażą usług. Google zobowiązuje się w niej do świadczenia partnerowi określonej pomocy w korzystaniu z konsoli partnera.
  • Partner i klient: partner zawiera z klientem umowę, która określa warunki rozliczeń i płatności, zakres dodatkowych usług związanych z G Suite oraz wszelkie inne warunki.
  • Google i klient: po uzyskaniu obsługi administracyjnej od partnera klient musi zaakceptować „Warunki korzystania z usługi”, które stanowią umowę wiążącą Google i klienta. Określa ona warunki świadczenia usługi i ochrony prywatności danych klienta przez Google, a także zasady dopuszczalnego użytkowania (obejmujące zakaz publikowania spamu, pornografii, naruszania praw autorskich itp.) przez klienta. W ramach tych Warunków Google wprowadza gwarancję dostępności G Suite i określa rekompensaty za jej naruszenie w postaci określonej liczby dodatkowych dni świadczenia usługi. W przypadku klientów obsługiwanych przez partnera zgodnie z Warunkami to partner zapewnia należną rekompensatę (Google udostępnia dodatkowe dni świadczenia usługi partnera, który z kolei jest zobowiązany do przekazania ich klientowi). W ramach Warunków korzystania z usługi określone są też wytyczne usług pomocy technicznej, które definiują zobowiązania Google wobec administratorów IT klientów G Suite.

Wskazówki na temat sprawdzania wiarygodności

Dlaczego Google musi sprawdzić wiarygodność mojej firmy?

Nasz program partnerski został zaprojektowany tak, aby partnerzy mogli utrzymywać istniejące i rozwijać nowe relacje z klientami, podczas gdy my obsługujemy rozliczenia z partnerami. Jeśli w relacjach finansowych między Google i partnerem wystąpią jakiekolwiek problemy, może to spowodować obniżenie jakości usług dla klienta końcowego. Chcąc zminimalizować prawdopodobieństwo takich komplikacji, przed przyjęciem do programu wymagamy, aby każdy partner przeszedł sprawdzenie wiarygodności w Google.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby pomyślnie przejść sprawdzanie wiarygodności?

  1. Musisz mieć zarejestrowaną firmę z określoną historią kredytową.
  2. W zależności od kraju, w którym firma została zarejestrowana, wymagane są różne informacje na temat rejestracji działalności: Ameryka Północna i większość krajów europejskich – wystarczy numer Dun & Bradstreet. Jeśli nie masz takich danych, patrz punkt „Pozostałe regiony”. Pozostałe regiony – jeśli numer Dun & Bradstreet jest niedostępny, trzeba dostarczyć skan dokumentu rejestracyjnego firmy, takiego jak zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub jego lokalny odpowiednik) z urzędową pieczęcią i adresem oficjalnej siedziby. Jeśli dokument rejestracyjny jest w języku innym niż angielski, należy dostarczyć wraz z nim tłumaczenie tych danych: 1. Pełna nazwa firmy 2. Oficjalny adres firmy 3. Numer rejestracyjny firmy 4. Data rejestracji firmy.

Co zrobić, jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoby prowadzące indywidualną działalność, które spełniają powyższe warunki, mogą podejść do weryfikacji wiarygodności. Osoby fizyczne i działalności jednoosobowe, które nie mają formalnie zarejestrowanej firmy i funkcjonują pod własną nazwą, w ramach pełnomocnictwa lub pod fikcyjną nazwą, nie spełniają wymagań weryfikacji wiarygodności Google.

Jak długo trwa sprawdzanie wiarygodności kredytowej?

Sprawdzenie wiarygodności kredytowej może zająć 3-7 dni w zależności od tego, czy w danym kraju potrzebne są dodatkowe dokumenty (tutaj znajdziesz listę krajów, w których jest wymagana dodatkowa dokumentacja).