Najczęstsze pytania użytkowników G Suite

Masz pytanie dotyczące korzystania z G Suite? Możliwe, że tutaj znajdziesz na nie odpowiedź.

Filtruj według kategorii

Prezentacje

Najczęstsze pytania o Prezentacje

Jakie funkcje są dostępne w Prezentacjach Google?

Prezentacje umożliwiają m.in. rysowanie wykresów i diagramów, wstawianie obiektów i kształtów, formatowanie tekstu i obrazów oraz korzystanie z animacji.

Czy mogę przekonwertować inne prezentacje na format Prezentacji Google?

Tak. Na format Prezentacji Google można zamienić wiele różnych typów plików. Oryginalny plik pozostanie niezmieniony.

Jak działa wspólne edytowanie?

Wspólne edytowanie oznacza, że wiele osób może jednocześnie pracować nad tą samą prezentacją. Ustawienia udostępniania pozwalają określić, kto może wyświetlać i edytować dany slajd, a historia zmian pozwala przywrócić wcześniejszą wersję. Ta funkcja jest też dostępna w Dokumentach i Arkuszach Google.

Powrót do góry

Najczęstsze pytania o Prezentacje

Jakie funkcje są dostępne w Prezentacjach Google?

Prezentacje umożliwiają m.in. rysowanie wykresów i diagramów, wstawianie obiektów i kształtów, formatowanie tekstu i obrazów oraz korzystanie z animacji.

Czy mogę przekonwertować inne prezentacje na format Prezentacji Google?

Tak. Na format Prezentacji Google można zamienić wiele różnych typów plików. Oryginalny plik pozostanie niezmieniony.

Jak działa wspólne edytowanie?

Wspólne edytowanie oznacza, że wiele osób może jednocześnie pracować nad tą samą prezentacją. Ustawienia udostępniania pozwalają określić, kto może wyświetlać i edytować dany slajd, a historia zmian pozwala przywrócić wcześniejszą wersję. Ta funkcja jest też dostępna w Dokumentach i Arkuszach Google.

Masz więcej pytań?

Kontakt z nami