Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Funkcje

  • Jakie funkcje są dostępne w Prezentacjach?

    Prezentacje umożliwiają m.in. rysowanie wykresów i diagramów, wstawianie obiektów i kształtów, formatowanie tekstu i obrazów oraz korzystanie z animacji.

  • Czy mogę przekonwertować inne prezentacje na format Prezentacji Google?

    Tak. Na format Prezentacji można zamienić wiele różnych typów plików. Oryginalny plik pozostanie niezmieniony.

  • Jak działa wspólne edytowanie?

    Wspólne edytowanie oznacza, że wiele osób może jednocześnie pracować nad tą samą prezentacją. Ustawienia udostępniania pozwalają określić, kto może wyświetlać i edytować daną prezentację, a historia zmian pozwala przywrócić wcześniejszą wersję.

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.