Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Funkcje

  • Jakie formuły są obsługiwane w Arkuszach?

    Arkusze obsługują formuły w komórkach, które zwykle pojawiają się w większości komputerowych pakietów arkuszy kalkulacyjnych. Za pomocą tych formuł można tworzyć funkcje służące do wykonywania operacji na danych oraz obliczania ciągów znaków i wartości liczbowych.

  • Czy w Arkuszach można używać skrótów?

    Tak. W Arkuszach dostępnych jest wiele skrótów klawiszowych, które są zawsze włączone. Najprawdopodobniej są one zbliżone do skrótów, których normalnie używasz.

  • Czy mogę zamienić inne arkusze kalkulacyjne na format Arkuszy?

    Tak. Wiele różnych typów plików można zamienić na format Arkuszy. Oryginalny plik pozostanie niezmieniony.

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.