Najczęstsze pytania użytkowników G Suite

Masz pytanie dotyczące korzystania z G Suite? Możliwe, że tutaj znajdziesz na nie odpowiedź.

Filtruj według kategorii

Zarządzanie

Najczęstsze pytania o zarządzanie

Czy zarządzanie usługą G Suite w firmie jest łatwe?

Jako administrator konta G Suite uzyskujesz dostęp do nowych metod zarządzania usługami użytkowników z poziomu chmury. Mogą to być bardzo proste czynności administracyjne, takie jak dodawanie użytkowników do konta, aktywowanie ich poczty e-mail i zezwalanie na korzystanie z usług. Jednak G Suite zapewnia też dodatkową kontrolę nad danymi użytkowników i zabezpieczenia, do skorzystania z których zachęcamy.

Jak dodawać konta użytkowników i nimi zarządzać?

Aby osoby z Twojej organizacji mogły korzystać z G Suite, musisz dodać ich do swojego konta. Możesz to zrobić na dowolnym komputerze lub na urządzeniu mobilnym za pomocą konsoli do zarządzania urządzeniami mobilnymi. W dowolnej przeglądarce wejdź na admin.google.com i zaloguj się, używając nazwy i hasła administratora. W konsoli administracyjnej możesz też zarządzać usługami użytkowników, hasłami oraz wszystkimi pozostałymi elementami konta.

Czy mogę przydzielić komuś uprawnienia administracyjne?

Tak. Bez względu na wielkość organizacji zalecamy, aby podzielić się obowiązkami związanymi z zarządzaniem użytkownikami i usługami w grupie zaufanych użytkowników. Uprawnienia administratora przydziela się użytkownikowi, przypisując mu jedną z dostępnych ról administratora. Przypisanie takiej roli daje dostęp do konsoli administracyjnej. Użytkownik może otrzymać uprawnienia superadministratora, co pozwala wykonywać wszystkie działania w konsoli administracyjnej. Inna możliwość to przypisanie roli, która udostępnia administratorowi ograniczony zakres uprawnień, takich jak tworzenie grup, zarządzanie ustawieniami usług lub resetowanie hasła użytkownika.

Czy mogę kontrolować dostęp użytkowników do określonych funkcji lub usług?

Początkowo większość usług jest włączona dla wszystkich użytkowników. W konsoli administracyjnej można jednak wyłączyć usługi, z których użytkownicy nie powinni korzystać, lub dostosować sposób ich działania. Można wprowadzić identyczne ustawienia dla wszystkich użytkowników lub stosować różne zasady dla różnych użytkowników. Możesz na przykład włączyć Google+ Hangouts tylko dla działu pomocy lub zezwolić tylko działowi marketingu na udostępnianie publicznych Witryn Google.

Czy przed udostępnieniem użytkownikom nowych funkcji i usług mogę je przetestować?

Nowe funkcje i aktualizacje wprowadzane są automatycznie, bez konieczności instalowania. Możesz jednak śledzić nadchodzące aktualizacje w naszym kalendarzu wydań lub blogu. Jeśli chcesz przetestować nowe funkcje i usługi przed ich udostępnieniem użytkownikom, wybierz ścieżkę zaplanowanych aktualizacji w Konsoli administracyjnej. Jeśli chcesz, aby były one dostępne natychmiast po udostępnieniu konsumentom przez Google, wybierz ścieżkę natychmiastowej aktualizacji.

Czy w G Suite mogę zarządzać urządzeniami mobilnymi?

Dzięki konsoli administracyjnej Google możesz zarządzać urządzeniami mobilnymi używanymi w organizacji bez potrzeby posiadania lokalnego serwera przeznaczonego do tego zadania. W ten sposób możesz egzekwować zasady związane z urządzeniami mobilnymi w organizacji i wykonywać na nich określone czynności, takie jak zdalne czyszczenie telefonów użytkowników.

Czy w G Suite mogę zarządzać wieloma domenami?

Jeśli Twoja organizacja kupi nową nazwę domeny lub prowadzi działalność, korzystając z wielu domen, możesz dodać do swojego konta wszystkie domeny bez dodatkowych kosztów. Użytkownicy mogą mieć tożsamość w więcej niż jednej domenie, nadal korzystając z usług w ramach jednej organizacji. Wszystkimi domenami możesz zarządzać w tej samej konsoli administracyjnej. Domenę możesz dodać jako oddzielną domenę lub alias domeny w zależności od jej przeznaczenia.

Jak stosować zasady do różnych użytkowników?

Jako administrator konta Google Cloud możesz kontrolować, które usługi i funkcje są dostępne dla poszczególnych użytkowników w organizacji. Możesz na przykład włączyć Google Talk tylko dla działu wsparcia lub zezwolić tylko działowi marketingu na udostępnianie publicznych Witryn Google. Aby zastosować zasady do użytkowników, pogrupuj ich w jednostki organizacyjne w konsoli administracyjnej Google. Następnie włącz usługi i nadaj uprawnienia użytkownikom w poszczególnych jednostkach.

Powrót do góry

Najczęstsze pytania o zarządzanie

Czy zarządzanie usługą G Suite w firmie jest łatwe?

Jako administrator konta G Suite uzyskujesz dostęp do nowych metod zarządzania usługami użytkowników z poziomu chmury. Mogą to być bardzo proste czynności administracyjne, takie jak dodawanie użytkowników do konta, aktywowanie ich poczty e-mail i zezwalanie na korzystanie z usług. Jednak G Suite zapewnia też dodatkową kontrolę nad danymi użytkowników i zabezpieczenia, do skorzystania z których zachęcamy.

Jak dodawać konta użytkowników i nimi zarządzać?

Aby osoby z Twojej organizacji mogły korzystać z G Suite, musisz dodać ich do swojego konta. Możesz to zrobić na dowolnym komputerze lub na urządzeniu mobilnym za pomocą konsoli do zarządzania urządzeniami mobilnymi. W dowolnej przeglądarce wejdź na admin.google.com i zaloguj się, używając nazwy i hasła administratora. W konsoli administracyjnej możesz też zarządzać usługami użytkowników, hasłami oraz wszystkimi pozostałymi elementami konta.

Czy mogę przydzielić komuś uprawnienia administracyjne?

Tak. Bez względu na wielkość organizacji zalecamy, aby podzielić się obowiązkami związanymi z zarządzaniem użytkownikami i usługami w grupie zaufanych użytkowników. Uprawnienia administratora przydziela się użytkownikowi, przypisując mu jedną z dostępnych ról administratora. Przypisanie takiej roli daje dostęp do konsoli administracyjnej. Użytkownik może otrzymać uprawnienia superadministratora, co pozwala wykonywać wszystkie działania w konsoli administracyjnej. Inna możliwość to przypisanie roli, która udostępnia administratorowi ograniczony zakres uprawnień, takich jak tworzenie grup, zarządzanie ustawieniami usług lub resetowanie hasła użytkownika.

Czy mogę kontrolować dostęp użytkowników do określonych funkcji lub usług?

Początkowo większość usług jest włączona dla wszystkich użytkowników. W konsoli administracyjnej można jednak wyłączyć usługi, z których użytkownicy nie powinni korzystać, lub dostosować sposób ich działania. Można wprowadzić identyczne ustawienia dla wszystkich użytkowników lub stosować różne zasady dla różnych użytkowników. Możesz na przykład włączyć Google+ Hangouts tylko dla działu pomocy lub zezwolić tylko działowi marketingu na udostępnianie publicznych Witryn Google.

Czy przed udostępnieniem użytkownikom nowych funkcji i usług mogę je przetestować?

Nowe funkcje i aktualizacje wprowadzane są automatycznie, bez konieczności instalowania. Możesz jednak śledzić nadchodzące aktualizacje w naszym kalendarzu wydań lub blogu. Jeśli chcesz przetestować nowe funkcje i usługi przed ich udostępnieniem użytkownikom, wybierz ścieżkę zaplanowanych aktualizacji w Konsoli administracyjnej. Jeśli chcesz, aby były one dostępne natychmiast po udostępnieniu konsumentom przez Google, wybierz ścieżkę natychmiastowej aktualizacji.

Czy w G Suite mogę zarządzać urządzeniami mobilnymi?

Dzięki konsoli administracyjnej Google możesz zarządzać urządzeniami mobilnymi używanymi w organizacji bez potrzeby posiadania lokalnego serwera przeznaczonego do tego zadania. W ten sposób możesz egzekwować zasady związane z urządzeniami mobilnymi w organizacji i wykonywać na nich określone czynności, takie jak zdalne czyszczenie telefonów użytkowników.

Czy w G Suite mogę zarządzać wieloma domenami?

Jeśli Twoja organizacja kupi nową nazwę domeny lub prowadzi działalność, korzystając z wielu domen, możesz dodać do swojego konta wszystkie domeny bez dodatkowych kosztów. Użytkownicy mogą mieć tożsamość w więcej niż jednej domenie, nadal korzystając z usług w ramach jednej organizacji. Wszystkimi domenami możesz zarządzać w tej samej konsoli administracyjnej. Domenę możesz dodać jako oddzielną domenę lub alias domeny w zależności od jej przeznaczenia.

Jak stosować zasady do różnych użytkowników?

Jako administrator konta Google Cloud możesz kontrolować, które usługi i funkcje są dostępne dla poszczególnych użytkowników w organizacji. Możesz na przykład włączyć Google Talk tylko dla działu wsparcia lub zezwolić tylko działowi marketingu na udostępnianie publicznych Witryn Google. Aby zastosować zasady do użytkowników, pogrupuj ich w jednostki organizacyjne w konsoli administracyjnej Google. Następnie włącz usługi i nadaj uprawnienia użytkownikom w poszczególnych jednostkach.

Masz więcej pytań?

Kontakt z nami