Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Funkcje

  • Czym różni się Gmail w G Suite od bezpłatnego Gmaila?

    Funkcje Gmaila w G Suite obejmują m.in. niestandardowy firmowy adres e-mail w domenie @twojafirma, nieograniczoną liczbę adresów e-mail w grupie, gwarantowaną dostępność przez 99,9% czasu, dwa razy więcej miejsca na dane niż w przypadku bezpłatnego Gmaila, brak reklam, całodobową pomoc telefoniczną i e-mailową, narzędzie G Suite Sync for Microsoft Outlook i wiele innych korzyści.

  • Czy jeden użytkownik może mieć wiele adresów e-mail?

    Tak. Jeden użytkownik może mieć wiele adresów e-mail – wymaga to utworzenia aliasów e-mail, takich jak pomoc@twojafirma.com. Każdemu użytkownikowi możesz utworzyć do 30 aliasów e-mail.

  • Czy mogę przenieść moją obecną pocztę do G Suite?

    Tak. Narzędzia do obsługi migracji umożliwiają zaimportowanie e-maili z dotychczas używanych środowisk, takich jak Lotus Notes i oprogramowanie firmy Microsoft.

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.