Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Funkcje

  • Czy mogę utworzyć kalendarz dla grupy?

    Tak. Możesz utworzyć kalendarz dostępny dla każdej osoby w organizacji (lub dla określonej grupy użytkowników). Można np. tworzyć kalendarze z informacjami o urlopach w zespole i regularnych spotkaniach.

  • Czy mogę przeprowadzić migrację i synchronizację wszystkich kalendarzy?

    Tak. Dla wielu typów kalendarzy (w tym kalendarzy środowiska Lotus Notes i Microsoft) dostępne są opcje migracji.

  • Czy Kalendarz ma funkcję przypomnień o wydarzeniach?

    Tak. Domyślnie Kalendarz wyświetla okienko z przypomnieniem 10 minut przed wydarzeniem. Terminy przypomnień można zmienić w ustawieniach Kalendarza.

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.