Najczęstsze pytania dotyczące G Suite

Korzystasz już z G Suite? Przejdź do naszej strony pomocy.

Zarządzanie

 • Czy w G Suite mogę zarządzać wieloma urządzeniami mobilnymi?

  Tak, możesz kontrolować ustawienia urządzeń mobilnych w organizacji bez konieczności używania serwera w siedzibie firmy – umożliwia to konsola administracyjna Google. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi pozwala egzekwować stosowanie zasad na urządzeniach mobilnych używanych w organizacji i wykonywać na nich określone czynności, takie jak zdalne wymazywanie pamięci urządzeń mobilnych.

 • Czy w G Suite mogę zarządzać wieloma domenami?

  Jeśli Twoja organizacja kupi nową nazwę domeny lub prowadzi działalność, korzystając z wielu domen, możesz dodać do swojego konta wszystkie domeny bez dodatkowych kosztów. Użytkownicy mogą mieć tożsamość w więcej niż jednej domenie, nadal korzystając z usług w ramach pojedynczej organizacji. Wszystkimi domenami możesz zarządzać w tej samej konsoli administracyjnej. Dodaj domenę jako oddzielną domenę lub alias domeny w zależności od tego, jak planujesz z niej korzystać.

 • Czy mogę przyznać komuś uprawnienia administratora?

  Tak. Bez względu na wielkość organizacji zalecamy rozdzielenie obowiązków związanych z zarządzaniem użytkownikami i usługami między kilku zaufanych użytkowników. Użytkownikowi można przydzielić uprawnienia administracyjne, przypisując mu jedną z dostępnych ról administratora. Gdy przypiszesz użytkownikowi taką rolę, uzyska on dostęp do konsoli administracyjnej. Użytkownik może otrzymać uprawnienia superadministratora, co pozwala wykonywać wszystkie działania w konsoli administracyjnej. Inna możliwość to przypisanie roli, która udostępnia administratorowi ograniczony zakres uprawnień, takich jak tworzenie grup, zarządzanie ustawieniami usług lub resetowanie hasła użytkownika.

 • Czy mogę kontrolować dostęp użytkowników do określonych funkcji lub usług?

  Początkowo większość usług jest włączona dla wszystkich użytkowników. W konsoli administracyjnej możesz wyłączyć usługi, z których użytkownicy nie powinni korzystać, lub dostosować sposób ich działania. Można wprowadzić identyczne ustawienia dla wszystkich użytkowników lub stosować różne zasady dla różnych użytkowników. Możesz na przykład włączyć Hangouts tylko dla działu wsparcia lub zezwolić tylko działowi marketingu na udostępnianie publicznych Witryn Google.

Powrót do góry

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Jeśli korzystasz już z G Suite, skontaktuj się z działem pomocy.